No s'ha pogut llegir select * from contingut,contingut_idioma where codi= and id_contingut=codi and id_idioma=2